ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای +ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت
عنوان انگلیسی نشریه: LandSat ETM+ Digital Image Processing For Land Cover/Land Use Map Production- بخشنامه به شماره 100/150585
356
1385/12/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد