مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری - تمامی فصول
General Technical Specification for Urban Water Pipelines and Sewage Systems- حاوی نامه شماره 648529- مورخ 95/05/11 مبنی بر اصلاح صفحه 66
303
1395/05/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد