راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونلهای راه و راه آهن
عنوان انگلیسی نشریه: Linings Design and Construction Guidelines for Road and Railway Tunnels- بخشنامه گروه سوم به شماره 94/193139
684
1394/08/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد