دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم- کانال های ناوبری و حوضچه ها
عنوان انگلیسی نشریه: Coastal Structures Design Manual Part 6: Navigation Channels and Basins- بخشنامه گروه دوم به شماره 92/27280
635
1392/04/02
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد