طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز
عنوان انگلیسی نشریه: Health Buildings Design 11 Guidelines for Design of Electrical Services of Open Heart Surgery Unit- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/22494
-
1388/03/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد