دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی- نشریه شماره 338
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for Enviromental Impact Assessment on Water and Wastewater Engineering Projects "Preliminary and comprehensive Stages"- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/223417
338
1385/03/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد