دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی معادن روباز
عنوان انگلیسی نشریه: Instructions for Slope Stability Analysis and Slope Stabilization in Surface Mines- بخشنامه گروه سوم به شماره 20/5663
538
1391/01/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد