مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)
Hydromechanical Equipment of Diversion Dams and Irrigation Systems Manufacturing, Installation and Operation (Technical Specification Manual)- بخشنامه گروه سوم به شماره 95/534190
699
1395/03/09
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد