راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنی
عنوان انگلیسی نشریه: A Guide to Magnetic, Gravity & Seismic Survey in Mineral Exploration-بخشنامه گروه سوم به شماره 91/108538
594
1391/12/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد