دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) نشریه شماره 416
عنوان انگلیسی نشریه: Basic Design & Guidelinesfor Implementation and Maintenance of Sediment and Flood Control Measures (Check Dams) No. 416- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/43736
416
1387/05/12
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد