راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای کانه آرایی و فرآوری
عنوان انگلیسی نشریه: Guidelines for Tailings Storage in Mineral Processing and Ore Dressing Plants- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/98283
559
1391/11/23
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد