راهنمای افزایش مقیاس در واحدهای کانه آرایی
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for scale up in Mineral Processing Plants- بخشنامه گروه سوم به شماره 94/304808
672
1394/10/15
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد