راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وتجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابسته
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for Operation and Maintenance Management of Hydromechanical Equipment of Dam and Related Structures- بخشنامه گروه سوم به شماره 20/5712
568
1391/01/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد