راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار طرح های توسعه منابع آب
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for Ecological Capability Evaluation for Classification of Water Resources Development Projects- بخشنامه ندارد.
575
1391/11/30
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد