راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for Selection of Type, Location, and Operation of Valves for Waterworks- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/32262
529
1389/04/27
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد