راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای استخراج مواد معدنی
عنوان انگلیسی نشریه: Guidelines for Mineral Exploitation Cost Accounting- بخشنامه گروه سوم به شماره 20/5664
542
1391/01/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد