دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم- اسکله های تفریحی
عنوان انگلیسی نشریه: Coastal Structures Design Manual Part 11: Marinas -بخشنامه گروه دوم به شماره 92/27291
640
1392/04/02
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد