مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختمان
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification for Building Fire Detection and Alarm Systems- بخشنامه گروه سوم به شماره 92/101675
622
1392/11/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد