مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر دوم)
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Electrical Installation of Buildings Low and Medium Voltage Electrical Installations- بخشنامه گروه اول به شماره 96640/100
110-1
1389/11/16
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد