راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه‌های حفاظتی دریایی
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for Use of Geotextiles in Coastal Protection and Breakwater Structures- بخشنامه گروه سوم به شماره 20/5723
528
1391/01/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد