ضوابط طراحی سامانه‌های آبیاری با لوله های کم‌فشار
عنوان انگلیسی نشریه: Design Criteria for Irrigation Systems with Low Pressure Pipes- بخشنامه گروه سوم به شماره 20/20580
582
1391/03/21
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد