دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)
عنوان انگلیسی نشریه: Coastal Structures Design Manual Part 8: Berthing(Mooring)- بخشنامه گروه دوم به شماره 92/27276
637
1392/04/02
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد