مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد پنجم: لوله های ترموپلاستیک- نشریه شماره 5-128
عنوان انگلیسی نشریه: Thermoplastics Pipes- بخشنامه گروه اول به شماره 101/95576
0128_5
1384/08/26
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد