راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک
عنوان انگلیسی نشریه: Guidelines for Design of Marinas and Small Craft Harbors- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/40345
530
1389/06/06
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد