راهنمای کلی طراحی، اجرا و بهره‏‌برداری مراکز داده
Guideline for Design, Build and Operation of Data Center
750
1397/03/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد