دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه های پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)
عنوان انگلیسی نشریه: The Code of Practice for Design Specification Manufacturing and Construction of 3D Panel Structures (First Revision)-بخشنامه گروه دوم به شماره 91/108532
385
1391/12/19
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد