مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373
تعیین قیمت بازار برای فروش کالاها با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تصویب ستاد هدفمندسازی یارانه ها
89019/ت51138 هـ
1393/08/06
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد