دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم شرح وظایف پست سازمانی
سازمان امور اداری و استخدامی کشور - اسناد مرتبط: مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی؛ آیین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی؛ دستورالعمل و ضوابط تع
842
1374/05/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد