قانون اصلاح بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
اسناد مرتبط: قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
-
1375/10/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد