تصویب نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی وارد شده توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی برای بیماران صعب العلاج
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مصوبه هیات وزیران - شماره ۱۵۸۱۵۰/ت ۴۷۲۴۱هـ
158150
1391/08/14
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد