گنجینه ضوابط و بخشنامه های مشارکت عمومی-خصوصی(PPP)


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1398(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
2
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کشور
3
پیش نویس فهرست خدمات مشاور سرمایه پذیر در پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی(ROT، BOO، BOT و بیع متقابل) بخش آب و آبفا
4
پیوست شماره ۴ (بخش دوم) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی)
5
پیوست شماره ۴ (بخش اول) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده
6
پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
7
پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
8
پیوست شماره ۲ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
9
پیوست شماره ۱ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
10
قانون بودجه سال 1398 کشور
11
لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
12
بخشنامه بودجه سال 1398
13
مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 06-05-1397 درخصوص پروژه های مشارکت عمومی - خصوصی
14
مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 06-05-1397 درخصوص معافیت مالیاتی واگذاری ظرح های نیمه تمام
15
راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب
16
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
17
آیین‌نامه اجرایی بند ه تبصره 7 قانون بودجه سال 1397 کل کشور
18
لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
19
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
20
قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
21
آیین نامه نظام فنی و اجرایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
22
دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمایه گذاری با مشارکت بخش غیر دولتی به روشBOO-BOT-ROT نشریه شماره 4
23
بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی - ریالی
24
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا
25
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
26
پیش نویس آئین نامه اجرایی ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
27
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
28
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت ریالی و صکوک اسلامی با تضمین شرکت مربوط به طرح های شرکت های تابعه وزارت نیرو در حوزه امور برق
29
ابلاغ نسخه اصلاح شده دستورالعمل افتتاح حساب ریالی برای اشخاص خارجی به شبکه بانکی کشور
30
ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
31
سیاست های پولی و اعتباری سال 1396
32
اصلاح دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی -دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
33
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
34
ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری در بانک های دولتی
35
اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
36
شورای اقتصاد درمورد نحوه طرح موضوعات استفاده از تسهیلات مالی خارجی فایناس
37
دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار
38
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
39
مجموعه قوانین و مقررات مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی
40
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
41
راهنمای تهیه گزارش توجیهی فنی- مالی اجرای طرح های فاضلاب به روش بیع متقابل نشریه شماره 2
42
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
43
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
44
بخشنامه ابلاغ دستورالعمل نحوه صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری
45
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ واسپاری
46
بخشنامه در خصوص لحاظ نمودن شرکت‌های با مشارکت ایرانی- خارجی به عنوان یک ذی‌نفع واحد
47
ابلاغ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی موضوع ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
48
افزایش سقف مبالغ مندرج در ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن
49
دستورالعمل فرآیند تامین مالی احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
50
راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه
51
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته و شرکت ها و موسسات دانش بنیان
52
اصلاح تصویب نامه درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
53
راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های BOO، BOT و ROT
54
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای جدید نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری دانشگاه
55
چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی طرح های BOO، BOT و ROT
56
شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
57
عدم شمول آیین نامه تضمین معاملات دولتی بر پروژه های مشارکت عمومی خصوصی
58
پیش نویس راهنمای تدوین گزارش تصمیم به واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیر دولتی به استناد دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2
59
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی (با آخرین اصلاحات) -موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
60
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی -موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
61
چارچوب قرارداد مشارکت عمومی خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
62
قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
63
قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
64
ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک
65
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور - سهامی خاص
66
بخشنامه ابلاغ ضوابط جدید ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی
67
دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)
68
بخشنامه تعریف اصطلاح «بنگاه‌های بزرگ»
69
راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو متناسب با پروژههای صنعت آب و آب و فاضلاب
70
بخشنامه ابلاغ نسخه جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه
71
بخشنامه ابلاغ فرم‌های یکنواخت قرارداد‌های اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مرابحه، مزارعه، مساقات، استصناع، جعاله و سلف، مصوب شورای پول و اعتبار
72
قانون الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
73
بخشنامه ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تسهیلات کشاورزی
74
دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی
75
دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران
76
شرح خدمات مطالعات امکان سنجی پروژه های حمل و نقل ریلی شهری
77
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
78
تصویب نامه شماره 119569ت52270ﻫ مورخ 1394.09.10 هیات محترم وزیران درخصوص الحاق بند 6 به تصویب نامه شماره 17620ت51775ﻫ مورخ 1394.2.16
79
بخشنامه ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه
80
ابلاغ "دستورالعمل اجرایی ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" در خصوص تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی درحال کار
81
قانون حمایت از صنعت برق کشور
82
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
83
آئین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
84
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
85
بخشنامه به حالت تعلیق درآمدن ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور - موضوع ماده 5 دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی ریالی تا پایان سال 1394
86
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
87
طراحی فرایند مشارکت و گردش عملیات پروژه های مشارکتی
88
برگزاری فراخوان مشارکت و ارزیابی و انتخاب شریک سازنده به روش کیفیت و قیمت
89
دستورالعمل شناسایی و ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری
90
نحوه بهره برداری از سهم الشرکه سازمان ملی زمین و مسکن در پروژهای مشارکتی
91
دستورالعمل نظارت و کنترل پروژه ها
92
نحوه اعمال مدیریت پروژه های مشارکتی و چگونگی کنترل و نظارت بر آن ها
93
معاونت مشارکت و سرمایه گذاری سازمان ملی زمین و مسکن (جایگاه، اهداف و وظایف و مفاد تفویض اختیار به ادارات کل استانی)
94
الگوی ارائه و معرفی بسته های سرمایه گذاری
95
آیین نامه اجرایی معیارهای تعریف پروژه و طرح توجیهی و ضوابط و الزامات اقتصادی و فنی طرح ها
96
الگوی قراردادهای مشارکت در ساخت
97
روشهای شناسایی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ارزیابی، رتبه بندی و توان سنجی سرمایه گذاران
98
الگوی قرارداد مشارکت در اجرای طرح آماده سازی زمین
99
دستورالعمل ضوابط صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات تولید نرم افزار
100
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
101
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
102
بخشنامه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند پ ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
103
بخشنامه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جزء ب تبصره 1 بند ت ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
104
بخشنامه تاکید بر لزوم استفاده از فرم‌های مصوب هیات وزیران در صدور ضمانت‌نامه برای تضمین معاملات دولتی
105
آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
106
قانون مالیات های مستقیم
107
آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
108
آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
109
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
110
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴
111
تصویب نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
112
مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
113
آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
114
راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های فاضلاب به روش بیع متقابل
115
دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
116
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
117
راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
118
اجرای طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن
119
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
120
راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی
121
بخشنامه اعلام امکان سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری
122
بخشنامه تاکید بر رعایت تکالیف قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن موضوع پذیرش معادن دارای پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات بانکی
123
نظام نامه استفاده از پساب
124
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
125
ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
126
پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
127
دستورالعمل صدور جواز تاسیس برای رشته فعالیت های خاص صنعتی و معدنی
128
فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی پیوست شماره سه
129
نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
130
فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی پیوست شماره چهار
131
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
132
پیش نویس دستورالعمل و فرآیندهای حوزه تأمین مالی پروژه های بخش راه و شهرسازی
133
اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره
134
دستورالعمل ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
135
مستثنی شدن مؤسسات دولتی، وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از شمول مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان
136
نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/ پساب از تصفیه خانه های آب/ فاضلاب
137
قرارداد تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه های آب/فاضلاب (BOT)
138
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
139
دستورالعمل تنظیم و تایید قراردادها
140
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
141
آیین نامـه تسـهیلات و تعهـدات کلان
142
قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
143
راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری
144
فرم یکنواخت قرارداد مشارکت مدنی
145
قانون اصلاح قانون نظام صنفی
146
پیش نویس دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
147
آیین نامه اجرایی صادرات برق توسط بخش خصوصی
148
تاکید بر رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی در اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی
149
آیین نامه اجرایی قانون معادن
150
آیین نامه احداث، توسعه، بهره برداری و مدیریت فرودگاه های غیر نظامی
151
قانون مجازات اسلامی
152
دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
153
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت
154
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
155
دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
156
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
157
تصویب نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی وارد شده توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی برای بیماران صعب العلاج
158
قانون اصلاح بند د ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
159
اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
160
اعلام مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درخصوص امکان پذیرش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان وثیقه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و سقف جدید تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
161
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم
162
نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
163
شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها
164
آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران باستناد بند "ب" ماده20 قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
165
دستورالعمل اجرایی انتشار صکوک اجاره ارزی در سیستم بانکی
166
تفسیر ماده 8 الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی
167
نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت نامه های پرداخت شده برابر با حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی
168
آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
169
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
170
الزامات ناظر بر فرآیند اعتباری اسنادی داخلی-ریالی
171
قانون امور گمرکی
172
شرایط گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی
173
ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی
174
ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی عقود سه‌گانه استصناع، مرابحه و خرید دین
175
ابلاغ هیأت محترم وزیران در رابطه با الحاق بخش‌های 14 ، 15 و 16 عقود استصناع، مرابحه و خرید دین به آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره
176
ابلاغ هیأت محترم وزیران در رابطه با تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها
177
تاکید به رعایت سقف تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی مطابق با ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
178
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
179
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
180
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394)
181
دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
182
شرایط تاسیس موسسات پزشکی
183
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
184
اصلاح آیین نامه مالی شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور
185
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
186
دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری
187
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387
188
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو
189
آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
190
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
191
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
192
قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی
193
آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری
194
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)
195
قانون هدفمند کردن ها یارانه ها
196
ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
197
اصلاحیه آیین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی Back to Back و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی
198
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
199
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
200
آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)
201
دستورالعمل صدور مجوز تخصیص پسابهای حاصل از فاضلابهای تصفیه شده شهری و روستایی
202
تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در امور حمل و نقل هوایی و فرودگاه های کشور
203
قانون حمایت از مصرف کنندگان
204
آیین نامه داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
205
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد سوم: مبانی تحلیل اقتصادی طرح های عمرانی
206
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد دوم: توجیه فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی
207
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد اول: مروری بر روش های تدوین گزارش توجیه طرح
208
ردیف 26 ماده 7 اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران
209
آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری
210
آیین نامه نظام توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها
211
موافقت نامه ساخت - بهره‌برداری - واگذاری (BOT) - نشریه 469
212
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
213
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
214
قانون اجرای سیاست های اصل 44
215
قانون اصلاح ماده14 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب1383
216
ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی
217
مدیریت ریسک در پروژه ها - نشریه شماره 659
218
آیین نامه نظام سنجش اعتبار
219
بخشنامه استفاده مجدد از پساب حاصل از تصفیه فاضلاب
220
قانون مدیریت خدمات کشوری
221
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
222
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
223
آیین نامه مالی شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور مصوب 1386 و اصلاحیه مصوب 1388
224
قانون اصلاح مواد9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
225
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
226
آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
227
آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
228
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
229
نظام فنی و اجرایی کشور
230
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
231
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا
232
آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
233
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
234
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)
235
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
236
آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها
237
مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
238
اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور سهامی خاص
239
اصلاح آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
240
مصوبه شورای عالی اداری راجع ‎به انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه‎های کشور
241
مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری وظایف اختیارات و مسئولیت های مربوط به هیأت تشخیص و تخلیه به شرکت فرودگاه های کشور
242
اصلاح ماده 12 آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری درطرحهای آب کشور
243
قانون برگزاری مناقصات
244
واژه نامه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار-فاز دوم
245
استاندارد طرح ضمانت نرم افزار
246
استاندارد طرح آزمون نرم افزار
247
استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم افزار
248
استاندارد طرح تضمین کیفیت پروژه
249
استاندارد طرح تصدیق و صحه گذاری
250
استاندارد طرح مدیریت پیکر بندی
251
استاندارد سند توصیف متدولوژی
252
استاندارد طرح مدیریت پروژه
253
استاندارد طرح نظارت
254
درآمدی بر استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار
255
دستورالعمل روش اجرایی وصول درآمدهای شرکت فرودگاههای کشور بر اساس ماده 55 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت
256
آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
257
قانون تجارت الکترونیکی
258
آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
259
ضوابط و شرایط حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری به شیوه های ساخت ، بهره برداری و انتقال ، مشارکت مدنی و بیع متقابل
260
صدور ضمانت نامه از محل حساب ذخیره ارزی
261
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل ششم: پیمان نامه نرم افزاری)
262
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل پنجم: برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد)
263
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل چهارم: پیشنهاد)
264
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل سوم: نظارت بر پروژه های نرم افزاری)
265
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل دوم: تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد RFP)
266
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نمونه ارجاع کار (فصل اول: مشاوره پروژه های نرم افزاری)
267
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (معرفی)
268
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
269
آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)
270
آیین نامه اجرایی ماده 12 اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
271
قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب کشور
272
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)
273
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
274
آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)
275
قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض
276
مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی
277
قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
278
قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
279
آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
280
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
281
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
282
قانون معادن کشور
283
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
284
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
285
قانون داوری تجاری بین المللی
286
قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
287
آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
288
آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
289
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
290
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
291
قانون مقررات صادرات و واردات
292
قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
293
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
294
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
295
آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
296
قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
297
آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور
298
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
299
اصلاحیه قانون تشکیلات و وظایف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
300
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
301
قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
302
قانون محاسبات عمومی کشور
303
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
304
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
305
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
306
آئین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور
307
لایحه قانونی و واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور
308
آئین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی
309
قانون برنامه و بودجه کشور
310
قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات
311
آیین نامه معاملات دولتی
312
آیین نامه معاملات دولتی
313
قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات
314
قانون هواپیمایی کشوری
315
قانون تجارت
316
قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی
317
قانون تجارت
318
اساسنامه صندوق توسعه ملی
319
مصوبات هیات امنای صندوق توسعه ملی در خصوصی سپرده گذاری ریالی منابع صندوق و قانون و مقررات مربوطه ضوابط پرداخت تسهیلات از محل سپرده گذاری ریالی منابع صندوق
320
دستورالعمل مدیریت تدارکات تحت وام های بانک بین المللی بازسازی و توسعه IBRD و اعتبارات سازمان بین المللی توسعه IDA
321
اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه‌ ‌‌مشارکت‌ عمومی‌ و خصوصی
322
دستورالعمل انتخاب و بکارگیری مشاوران توسط وام گیرندگان بانک جهانی