گنجینه ضوابط و بخشنامه های مشارکت عمومی-خصوصی(PPP)


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
صدور ضمانت نامه از محل حساب ذخیره ارزی
2
دستورالعمل مدیریت تدارکات تحت وام های بانک بین المللی بازسازی و توسعه IBRD و اعتبارات سازمان بین المللی توسعه IDA
3
دستورالعمل انتخاب و بکارگیری مشاوران توسط وام گیرندگان بانک جهانی
4
راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب
5
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
6
آیین‌نامه اجرایی بند ه تبصره 7 قانون بودجه سال 1397 کل کشور
7
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
8
قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
9
دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمایه گذاری با مشارکت بخش غیر دولتی به روشBOO-BOT-ROT نشریه شماره 4
10
بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی - ریالی
11
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا
12
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
13
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
14
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت ریالی و صکوک اسلامی با تضمین شرکت مربوط به طرح های شرکت های تابعه وزارت نیرو در حوزه امور برق
15
ابلاغ نسخه اصلاح شده دستورالعمل افتتاح حساب ریالی برای اشخاص خارجی به شبکه بانکی کشور
16
ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
17
سیاست های پولی و اعتباری سال 1396
18
اصلاح دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی -دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
19
اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
20
ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری در بانک های دولتی
21
شورای اقتصاد درمورد نحوه طرح موضوعات استفاده از تسهیلات مالی خارجی فایناس
22
دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار
23
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
24
نصاب معاملات سال 1396
25
مجموعه قوانین و مقررات مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی
26
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
27
راهنمای تهیه گزارش توجیهی فنی- مالی اجرای طرح های فاضلاب به روش بیع متقابل نشریه شماره 2
28
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
29
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
30
بخشنامه ابلاغ دستورالعمل نحوه صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری
31
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ واسپاری
32
بخشنامه در خصوص لحاظ نمودن شرکت‌های با مشارکت ایرانی- خارجی به عنوان یک ذی‌نفع واحد
33
ابلاغ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی موضوع ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
34
افزایش سقف مبالغ مندرج در ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن
35
راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه
36
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته و شرکت ها و موسسات دانش بنیان
37
اصلاح تصویب نامه درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
38
راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های BOO، BOT و ROT
39
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای جدید نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری دانشگاه
40
چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی طرح های BOO، BOT و ROT
41
شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
42
عدم شمول آیین نامه تضمین معاملات دولتی بر پروژه های مشارکت عمومی خصوصی
43
پیش نویس راهنمای تدوین گزارش تصمیم به واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیر دولتی به استناد دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2
44
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی -موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
45
قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
46
قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
47
ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک
48
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور - سهامی خاص
49
بخشنامه ابلاغ ضوابط جدید ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی
50
دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)
51
بخشنامه تعریف اصطلاح «بنگاه‌های بزرگ»
52
راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو متناسب با پروژههای صنعت آب و آب و فاضلاب
53
بخشنامه ابلاغ فرم‌های یکنواخت قرارداد‌های اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مرابحه، مزارعه، مساقات، استصناع، جعاله و سلف، مصوب شورای پول و اعتبار
54
بخشنامه ابلاغ نسخه جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه
55
قانون الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور
56
بخشنامه ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تسهیلات کشاورزی
57
دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران
58
دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی
59
شرح خدمات مطالعات امکان سنجی پروژه های حمل و نقل ریلی شهری
60
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
61
تصویب نامه شماره 119569ت52270ﻫ مورخ 1394.09.10 هیات محترم وزیران درخصوص الحاق بند 6 به تصویب نامه شماره 17620ت51775ﻫ مورخ 1394.2.16
62
بخشنامه ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه
63
ابلاغ "دستورالعمل اجرایی ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" در خصوص تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی درحال کار
64
قانون حمایت از صنعت برق کشور
65
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
66
آئین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
67
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
68
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
69
بخشنامه به حالت تعلیق درآمدن ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور - موضوع ماده 5 دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی ریالی تا پایان سال 1394
70
الگوی قرارداد مشارکت در اجرای طرح آماده سازی زمین
71
الگوی قراردادهای مشارکت ساخت
72
روشهای شناسایی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ارزیابی، رتبه بندی و توان سنجی سرمایه گذاران
73
دستورالعمل ضوابط صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات تولید نرم افزار
74
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
75
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
76
بخشنامه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند پ ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
77
بخشنامه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جزء ب تبصره 1 بند ت ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
78
آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
79
بخشنامه تاکید بر لزوم استفاده از فرم‌های مصوب هیات وزیران در صدور ضمانت‌نامه برای تضمین معاملات دولتی
80
قانون مالیات های مستقیم
81
آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
82
آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
83
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
84
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴
85
تصویب نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
86
مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
87
آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
88
راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های فاضلاب به روش بیع متقابل
89
دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
90
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
91
راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
92
اجرای طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن
93
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
94
راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی
95
بخشنامه اعلام امکان سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری
96
بخشنامه تاکید بر رعایت تکالیف قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن موضوع پذیرش معادن دارای پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات بانکی
97
نظام نامه استفاده از پساب
98
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
99
ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
100
پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
101
دستورالعمل صدور جواز تاسیس برای رشته فعالیت های خاص صنعتی و معدنی
102
فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی پیوست شماره چهار
103
نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
104
فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی پیوست شماره سه
105
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
106
پیش نویس دستورالعمل و فرآیندهای حوزه تأمین مالی پروژه های بخش راه و شهرسازی
107
اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره
108
دستورالعمل ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
109
چارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی و خصوصی
110
مستثنی شدن مؤسسات دولتی، وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از شمول مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان
111
نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها (مصوبه وزیر محترم نیرو)
112
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
113
دستورالعمل تنظیم و تایید قراردادها
114
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
115
آیین نامـه تسـهیلات و تعهـدات کلان
116
قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
117
راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری
118
فرم یکنواخت قرارداد مشارکت مدنی
119
قانون اصلاح قانون نظام صنفی
120
دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
121
آیین نامه اجرایی صادرات برق توسط بخش خصوصی
122
تاکید بر رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی در اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی
123
آیین نامه اجرایی قانون معادن
124
آیین نامه احداث، توسعه، بهره برداری و مدیریت فرودگاه های غیر نظامی
125
قانون مجازات اسلامی
126
دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
127
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت
128
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
129
دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
130
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
131
تصویب نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی وارد شده توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی برای بیماران صعب العلاج
132
قانون اصلاح بند د ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
133
اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
134
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم
135
نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
136
شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها
137
آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران باستناد بند "ب" ماده20 قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
138
دستورالعمل اجرایی انتشار صکوک اجاره ارزی در سیستم بانکی
139
تفسیر ماده 8 الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی
140
نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت نامه های پرداخت شده برابر با حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی
141
آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
142
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
143
الزامات ناظر بر فرآیند اعتباری اسنادی داخلی-ریالی
144
قانون امور گمرکی
145
شرایط گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی
146
ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی
147
ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی عقود سه‌گانه استصناع، مرابحه و خرید دین
148
ابلاغ هیأت محترم وزیران در رابطه با الحاق بخش‌های 14 ، 15 و 16 عقود استصناع، مرابحه و خرید دین به آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره
149
ابلاغ هیأت محترم وزیران در رابطه با تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها
150
تاکید به رعایت سقف تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی مطابق با ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
151
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
152
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
153
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394)
154
دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
155
شرایط تاسیس موسسات پزشکی
156
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
157
اصلاح آیین نامه مالی شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور
158
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
159
دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری
160
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو
161
آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
162
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
163
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
164
قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی
165
آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری
166
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)
167
قانون هدفمند کردن ها یارانه ها
168
ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
169
اصلاحیه آیین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی Back to Back و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی
170
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
171
آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)
172
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
173
دستورالعمل صدور مجوز تخصیص پسابهای حاصل از فاضلابهای تصفیه شده شهری و روستایی
174
تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در امور حمل و نقل هوایی و فرودگاه های کشور
175
قانون حمایت از مصرف کنندگان
176
آیین نامه داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
177
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد اول: مروری بر روش های تدوین گزارش توجیه طرح
178
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد دوم: توجیه فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی
179
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد سوم: مبانی تحلیل اقتصادی طرح های عمرانی
180
ردیف 26 ماده 7 اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران
181
آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری
182
آیین نامه نظام توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها
183
موافقت نامه ساخت- بهر ه‌برداری- واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT)
184
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
185
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
186
قانون اجرای سیاست های اصل 44
187
قانون اصلاح ماده14 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب1383
188
ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی
189
مدیریت ریسک در پروژه ها - نشریه شماره 659
190
آیین نامه نظام سنجش اعتبار
191
قانون مدیریت خدمات کشوری
192
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
193
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
194
آیین نامه مالی شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور مصوب 1386 و اصلاحیه مصوب 1388
195
قانون اصلاح مواد9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
196
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
197
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
198
آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
199
آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
200
نظام فنی و اجرایی کشور
201
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
202
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا
203
آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
204
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)
205
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
206
مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
207
اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور سهامی خاص
208
اصلاح آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
209
مصوبه شورای عالی اداری راجع ‎به انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه‎های کشور
210
مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری وظایف اختیارات و مسئولیت های مربوط به هیأت تشخیص و تخلیه به شرکت فرودگاه های کشور
211
اصلاح ماده 12 آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری درطرحهای آب کشور
212
قانون برگزاری مناقصات
213
درآمدی بر استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار
214
استاندارد طرح نظارت
215
استاندارد طرح مدیریت پروژه
216
استاندارد سند توصیف متدولوژی
217
استاندارد طرح مدیریت پیکر بندی
218
استاندارد طرح تصدیق و صحه گذاری
219
استاندارد طرح تضمین کیفیت پروژه
220
استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم افزار
221
استاندارد طرح آزمون نرم افزار
222
استاندارد طرح ضمانت نرم افزار
223
واژه نامه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار-فاز دوم
224
دستورالعمل روش اجرایی وصول درآمدهای شرکت فرودگاههای کشور بر اساس ماده 55 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت
225
آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
226
قانون تجارت الکترونیکی
227
آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
228
ضوابط و شرایط حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری به شیوه های ساخت ، بهره برداری و انتقال ، مشارکت مدنی و بیع متقابل
229
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (معرفی)
230
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نمونه ارجاع کار (فصل اول: مشاوره پروژه های نرم افزاری)
231
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل دوم: تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد RFP)
232
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل سوم: نظارت بر پروژه های نرم افزاری)
233
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل چهارم: پیشنهاد)
234
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل پنجم: برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد)
235
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل ششم: پیمان نامه نرم افزاری)
236
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
237
آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)
238
آیین نامه اجرایی ماده 12 اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
239
قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب کشور
240
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)
241
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
242
آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)
243
قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض
244
مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی
245
قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
246
قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
247
آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
248
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوري
249
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
250
قانون معادن کشور
251
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
252
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
253
قانون داوری تجاری بین المللی
254
قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
255
آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
256
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
257
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
258
قانون مقررات صادرات و واردات
259
قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
260
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
261
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
262
آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
263
قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
264
آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور
265
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
266
اصلاحیه قانون تشکیلات و وظایف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
267
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
268
قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
269
قانون محاسبات عمومی کشور
270
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
271
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
272
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
273
آئین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور
274
لایحه قانونی و واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور
275
قانون برنامه و بودجه کشور
276
قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات
277
قانون آیین نامه معاملات دولتی
278
آیین نامه معاملات دولتی
279
آیین نامه معاملات دولتی
280
قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات
281
قانون هواپیمایی کشوری
282
قانون تجارت
283
قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی
284
قانون تجارت
285
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران
286
مصوبات هیات امنای صندوق توسعه ملی در خصوصی سپرده گذاری ریالی منابع صندوق و قانون و مقررات مربوطه ضوابط پرداخت تسهیلات از محل سپرده گذاری ریالی منابع صندوق
287
اساسنامه صندوق توسعه ملی