گنجینه ضوابط و بخشنامه های مشارکت عمومی-خصوصی(PPP)


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1398(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
2
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کشور
3
پیش نویس فهرست خدمات مشاور سرمایه پذیر در پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی(ROT، BOO، BOT و بیع متقابل) بخش آب و آبفا
4
قانون بودجه سال 1398 کشور
5
لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
6
بخشنامه بودجه سال 1398
7
مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 06-05-1397 درخصوص پروژه های مشارکت عمومی - خصوصی
8
مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 06-05-1397 درخصوص معافیت مالیاتی واگذاری ظرح های نیمه تمام
9
راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب
10
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
11
آیین‌نامه اجرایی بند ه تبصره 7 قانون بودجه سال 1397 کل کشور
12
لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
13
پیش نویس آئین نامه اجرایی ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
14
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
15
قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
16
دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمایه گذاری با مشارکت بخش غیر دولتی به روشBOO-BOT-ROT نشریه شماره 4
17
بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی - ریالی
18
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا
19
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
20
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
21
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت ریالی و صکوک اسلامی با تضمین شرکت مربوط به طرح های شرکت های تابعه وزارت نیرو در حوزه امور برق
22
ابلاغ نسخه اصلاح شده دستورالعمل افتتاح حساب ریالی برای اشخاص خارجی به شبکه بانکی کشور
23
ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
24
سیاست های پولی و اعتباری سال 1396
25
اصلاح دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی -دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
26
ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری در بانک های دولتی
27
اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
28
شورای اقتصاد درمورد نحوه طرح موضوعات استفاده از تسهیلات مالی خارجی فایناس
29
دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار
30
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
31
مجموعه قوانین و مقررات مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی
32
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
33
راهنمای تهیه گزارش توجیهی فنی- مالی اجرای طرح های فاضلاب به روش بیع متقابل نشریه شماره 2
34
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
35
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
36
بخشنامه ابلاغ دستورالعمل نحوه صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری
37
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ واسپاری
38
بخشنامه در خصوص لحاظ نمودن شرکت‌های با مشارکت ایرانی- خارجی به عنوان یک ذی‌نفع واحد
39
ابلاغ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی موضوع ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
40
افزایش سقف مبالغ مندرج در ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن
41
دستورالعمل فرآیند تامین مالی احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
42
راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه
43
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته و شرکت ها و موسسات دانش بنیان
44
اصلاح تصویب نامه درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
45
راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های BOO، BOT و ROT
46
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای جدید نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری دانشگاه
47
چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی طرح های BOO، BOT و ROT
48
شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
49
عدم شمول آیین نامه تضمین معاملات دولتی بر پروژه های مشارکت عمومی خصوصی
50
پیش نویس راهنمای تدوین گزارش تصمیم به واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیر دولتی به استناد دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2
51
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی (با آخرین اصلاحات) -موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
52
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی -موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
53
چارچوب قرارداد مشارکت عمومی خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
54
قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
55
قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
56
ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک
57
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور - سهامی خاص
58
بخشنامه ابلاغ ضوابط جدید ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی
59
دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)
60
بخشنامه تعریف اصطلاح «بنگاه‌های بزرگ»
61
راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو متناسب با پروژههای صنعت آب و آب و فاضلاب
62
بخشنامه ابلاغ نسخه جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه
63
بخشنامه ابلاغ فرم‌های یکنواخت قرارداد‌های اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مرابحه، مزارعه، مساقات، استصناع، جعاله و سلف، مصوب شورای پول و اعتبار
64
قانون الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
65
بخشنامه ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تسهیلات کشاورزی
66
دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی
67
دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران
68
شرح خدمات مطالعات امکان سنجی پروژه های حمل و نقل ریلی شهری
69
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
70
تصویب نامه شماره 119569ت52270ﻫ مورخ 1394.09.10 هیات محترم وزیران درخصوص الحاق بند 6 به تصویب نامه شماره 17620ت51775ﻫ مورخ 1394.2.16
71
بخشنامه ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه
72
ابلاغ "دستورالعمل اجرایی ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" در خصوص تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی درحال کار
73
قانون حمایت از صنعت برق کشور
74
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
75
آئین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
76
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
77
بخشنامه به حالت تعلیق درآمدن ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور - موضوع ماده 5 دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی ریالی تا پایان سال 1394
78
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
79
روشهای شناسایی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ارزیابی، رتبه بندی و توان سنجی سرمایه گذاران
80
الگوی قراردادهای مشارکت ساخت
81
الگوی قرارداد مشارکت در اجرای طرح آماده سازی زمین
82
دستورالعمل ضوابط صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات تولید نرم افزار
83
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
84
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
85
بخشنامه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند پ ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
86
بخشنامه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جزء ب تبصره 1 بند ت ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
87
بخشنامه تاکید بر لزوم استفاده از فرم‌های مصوب هیات وزیران در صدور ضمانت‌نامه برای تضمین معاملات دولتی
88
آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
89
قانون مالیات های مستقیم
90
آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
91
آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
92
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
93
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴
94
تصویب نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
95
مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
96
آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
97
راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های فاضلاب به روش بیع متقابل
98
دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
99
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
100
راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
101
اجرای طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن
102
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
103
راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی
104
بخشنامه اعلام امکان سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری
105
بخشنامه تاکید بر رعایت تکالیف قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن موضوع پذیرش معادن دارای پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات بانکی
106
نظام نامه استفاده از پساب
107
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
108
ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
109
پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
110
دستورالعمل صدور جواز تاسیس برای رشته فعالیت های خاص صنعتی و معدنی
111
فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی پیوست شماره سه
112
نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
113
فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی پیوست شماره چهار
114
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
115
پیش نویس دستورالعمل و فرآیندهای حوزه تأمین مالی پروژه های بخش راه و شهرسازی
116
اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره
117
دستورالعمل ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
118
مستثنی شدن مؤسسات دولتی، وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از شمول مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان
119
نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها (مصوبه وزیر محترم نیرو)
120
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
121
دستورالعمل تنظیم و تایید قراردادها
122
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
123
آیین نامـه تسـهیلات و تعهـدات کلان
124
قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
125
راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری
126
فرم یکنواخت قرارداد مشارکت مدنی
127
قانون اصلاح قانون نظام صنفی
128
پیش نویس دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
129
آیین نامه اجرایی صادرات برق توسط بخش خصوصی
130
تاکید بر رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی در اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی
131
آیین نامه اجرایی قانون معادن
132
آیین نامه احداث، توسعه، بهره برداری و مدیریت فرودگاه های غیر نظامی
133
قانون مجازات اسلامی
134
دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
135
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت
136
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
137
دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
138
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
139
تصویب نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی وارد شده توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی برای بیماران صعب العلاج
140
قانون اصلاح بند د ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
141
اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
142
اعلام مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درخصوص امکان پذیرش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان وثیقه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و سقف جدید تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
143
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم
144
نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
145
شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها
146
آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران باستناد بند "ب" ماده20 قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
147
دستورالعمل اجرایی انتشار صکوک اجاره ارزی در سیستم بانکی
148
تفسیر ماده 8 الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی
149
نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت نامه های پرداخت شده برابر با حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی
150
آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
151
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
152
الزامات ناظر بر فرآیند اعتباری اسنادی داخلی-ریالی
153
قانون امور گمرکی
154
شرایط گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی
155
ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی
156
ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی عقود سه‌گانه استصناع، مرابحه و خرید دین
157
ابلاغ هیأت محترم وزیران در رابطه با الحاق بخش‌های 14 ، 15 و 16 عقود استصناع، مرابحه و خرید دین به آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره
158
ابلاغ هیأت محترم وزیران در رابطه با تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها
159
تاکید به رعایت سقف تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی مطابق با ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
160
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
161
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
162
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394)
163
دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
164
شرایط تاسیس موسسات پزشکی
165
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
166
اصلاح آیین نامه مالی شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور
167
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
168
دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری
169
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387
170
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو
171
آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
172
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
173
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
174
قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی
175
آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری
176
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)
177
قانون هدفمند کردن ها یارانه ها
178
ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
179
اصلاحیه آیین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی Back to Back و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی
180
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
181
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
182
آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)
183
دستورالعمل صدور مجوز تخصیص پسابهای حاصل از فاضلابهای تصفیه شده شهری و روستایی
184
تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در امور حمل و نقل هوایی و فرودگاه های کشور
185
قانون حمایت از مصرف کنندگان
186
آیین نامه داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
187
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد سوم: مبانی تحلیل اقتصادی طرح های عمرانی
188
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد دوم: توجیه فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی
189
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد اول: مروری بر روش های تدوین گزارش توجیه طرح
190
ردیف 26 ماده 7 اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران
191
آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری
192
آیین نامه نظام توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها
193
موافقت نامه ساخت- بهر ه‌برداری- واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT)
194
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
195
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
196
قانون اجرای سیاست های اصل 44
197
قانون اصلاح ماده14 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب1383
198
ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی
199
مدیریت ریسک در پروژه ها - نشریه شماره 659
200
آیین نامه نظام سنجش اعتبار
201
بخشنامه استفاده مجدد از پساب حاصل از تصفیه فاضلاب
202
قانون مدیریت خدمات کشوری
203
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
204
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
205
آیین نامه مالی شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور مصوب 1386 و اصلاحیه مصوب 1388
206
قانون اصلاح مواد9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
207
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
208
آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
209
آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
210
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
211
نظام فنی و اجرایی کشور
212
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
213
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا
214
آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
215
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)
216
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
217
آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها
218
مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
219
اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور سهامی خاص
220
اصلاح آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
221
مصوبه شورای عالی اداری راجع ‎به انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه‎های کشور
222
مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری وظایف اختیارات و مسئولیت های مربوط به هیأت تشخیص و تخلیه به شرکت فرودگاه های کشور
223
اصلاح ماده 12 آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری درطرحهای آب کشور
224
قانون برگزاری مناقصات
225
واژه نامه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار-فاز دوم
226
استاندارد طرح ضمانت نرم افزار
227
استاندارد طرح آزمون نرم افزار
228
استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم افزار
229
استاندارد طرح تضمین کیفیت پروژه
230
استاندارد طرح تصدیق و صحه گذاری
231
استاندارد طرح مدیریت پیکر بندی
232
استاندارد سند توصیف متدولوژی
233
استاندارد طرح مدیریت پروژه
234
استاندارد طرح نظارت
235
درآمدی بر استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار
236
دستورالعمل روش اجرایی وصول درآمدهای شرکت فرودگاههای کشور بر اساس ماده 55 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت
237
آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
238
قانون تجارت الکترونیکی
239
آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
240
ضوابط و شرایط حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری به شیوه های ساخت ، بهره برداری و انتقال ، مشارکت مدنی و بیع متقابل
241
صدور ضمانت نامه از محل حساب ذخیره ارزی
242
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل ششم: پیمان نامه نرم افزاری)
243
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل پنجم: برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد)
244
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل چهارم: پیشنهاد)
245
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل سوم: نظارت بر پروژه های نرم افزاری)
246
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل دوم: تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد RFP)
247
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نمونه ارجاع کار (فصل اول: مشاوره پروژه های نرم افزاری)
248
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (معرفی)
249
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
250
آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)
251
آیین نامه اجرایی ماده 12 اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
252
قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب کشور
253
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)
254
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
255
آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)
256
قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض
257
مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی
258
قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
259
قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
260
آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
261
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
262
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
263
قانون معادن کشور
264
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
265
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
266
قانون داوری تجاری بین المللی
267
قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
268
آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
269
آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
270
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
271
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
272
قانون مقررات صادرات و واردات
273
قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
274
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
275
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
276
آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
277
قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
278
آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور
279
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
280
اصلاحیه قانون تشکیلات و وظایف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
281
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
282
قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
283
قانون محاسبات عمومی کشور
284
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
285
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
286
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
287
آئین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور
288
لایحه قانونی و واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور
289
آئین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی
290
قانون برنامه و بودجه کشور
291
قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات
292
آیین نامه معاملات دولتی
293
آیین نامه معاملات دولتی
294
قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات
295
قانون هواپیمایی کشوری
296
قانون تجارت
297
قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی
298
قانون تجارت
299
اساسنامه صندوق توسعه ملی
300
مصوبات هیات امنای صندوق توسعه ملی در خصوصی سپرده گذاری ریالی منابع صندوق و قانون و مقررات مربوطه ضوابط پرداخت تسهیلات از محل سپرده گذاری ریالی منابع صندوق
301
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
302
دستورالعمل مدیریت تدارکات تحت وام های بانک بین المللی بازسازی و توسعه IBRD و اعتبارات سازمان بین المللی توسعه IDA
303
اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه‌ ‌‌مشارکت‌ عمومی‌ و خصوصی
304
دستورالعمل انتخاب و بکارگیری مشاوران توسط وام گیرندگان بانک جهانی