آیین‌نامه اجرایی بند ه تبصره 7 قانون بودجه سال 1397 کل کشور
مصوب هیات وزیران
3560ت55253هـ
1397/01/21
متن ضابطه

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور


شماره ۳۵۶۰/ت ۵۵۲۵۳ هـ                                                               1397/۱/21

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نفت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه 1397/۱/19 به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ 1396/۱۲/28 سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور،  آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) این قانون را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور


ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

ب ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور.

پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ت ـ سازمان‌های توسعه‌ای: سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

ث ـ حسابرسی ویژه: حسابرسی که بر اساس معیارهای ابلاغی سازمان توسط سازمان حسابرسی انجام می‌شود

ج ـ مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۶ به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای بابت سهم آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای حسابرسی ویژه تعیین می‌گردد.

چ ـ بدهی سازمان‌های توسعه‌ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تائید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تائید خزانه) از سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه دولتی که بیش از پنجاه‌درصد سهام آن‌ها متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای است.

 

ماده ۲ ـ سازمان‌های توسعه‌ای موظف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه،
گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه ‏های سوم و چهارم توسعه و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را برای سازمان و سازمان حسابرسی ارسال نمایند.

 

ماده ۳ ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه گزارش مبالغ واگذاری سهام شرکت‌های تابعه و وابسته سازمان‌های توسعه‌ای مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا پایان سال 1396 را به سازمان، خرانه و سازمان حسابرسی ارائه نماید.

 

ماده ۴ ـ سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۷ حسابرسی ویژه از مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارائه نماید.

 

ماده ۵ ـ سهم هر یک از سازمان‌های توسعه‌ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین‌نامه معادل یک‌سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی‌های مالی (13-101000) جدول شماره (8) قانون، چهار هزار میلیارد (4،000،000،000،000) ریال می‌باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمان‌های توسعه‌ای تا پایان آذرماه سال 1397، با تائید سازمان، سهم آن‌ها توسط سایر سازمان‌های توسعه‌ای قابل‌مصرف است.­

 

ماده ۶ ـ در اجرای این  آیین‌نامه سازمان‌های توسعه‌ای موظف به مبادله موافقت‌نامه با سازمان می­ باشند.

 

ماده ۷ ـ خزانه موظف است پس از مبادله موافقت‌نامه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه، مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای را با بدهی آن‌ها تهاتر و اعمال حساب نماید.

 

ماده ۸ ـ مبالغ تهاتر شده بر اساس این آیین‌نامه به‌منزله وصولی تلقی شده و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون، تأمین و اعمال حساب می‌شود.

 

ماده ۹ ـ سازمان‌های توسعه‌ای می­ توانند در سقف اعتبارات موضوع این آیین‌نامه (پس از کسر میزان تهاتر انجام پذیرفته بر اساس ماده (۷) این آیین‌نامه) درخواست صدور تضامین بانکی بابت تسهیلات بانکی داخلی یا خطوط اعتباری خارجی (فاینانس) برای طرح ‏های اشتغال‌زای مصوب شورای اقتصاد با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم نمایند.

معاون اول رئیس‌جمهور اسحاق جهانگیری

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد