اصلاح آیین نامه مالی شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور
-
163470ت45002ک
1389/07/22
متن ضابطه

اصلاح آیین‌نامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور

 

شماره 163470/ت 45002 ک        تاریخ ابلاغیه: 1389/۷/22     تاریخ تصویب: 1389/05/23

وزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1389/5/23 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 250/19 هـ/ب مورخ 1389/1/14 و با رعایت جزء «ی» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت 38855 هـ مورخ 1386/10/1 تصویب نمودند:

آیین‌نامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 193551/ت 41620 ک مورخ 1388/10/1، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1 ـ در سطر اول ماده (5) عبارت «و استفاده از حساب‌های بانکی شرکت، موضوع قسمت اخیر ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ» بعد از «امضاء چک» اضافه می‌گردد.

2 ـ عبارت «پیشنهاد ذی‌حساب و تأیید مدیرعامل و» از ماده (5) حذف می‌گردد.

3 ـ متن زیر به‌عنوان تبصره (1) به ماده (5) اضافه و شماره تبصره‌های این ماده به ترتیب اصلاح می‌شود:

«تبصره 1 ـ مدیرعامل می‌تواند افراد واجد شرایط را برای تصدی معاون ذی‌حسابی به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد نماید»

4- عبارت «یا قراردادی (پیمانی)» از مواد (6) و (7) حذف می‌گردد.

5 ـ در ماده (17)، عبارت «شعب بانک‌های دولتی دارای نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جایگزین عبارت «بانک‌های مجاز» می‌گردد.

6 ـ در ماده (18) عبارت «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی دارای نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جایگزین عبارت «بانک‌های دولتی» می‌گردد.

7 ـ در ماده (40) عبارت «با امضای مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آن‌ها و ذی‌حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او» جایگزین عبارت «امضاهای مجاز تعیین‌شده در اساسنامه» می‌گردد.

این تصـویب‌نامه در تاریخ 1389/7/11 به تأیید مقام ‌محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد