آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
مصوب هیات وزیران
-
1378/01/11
متن ضابطه

آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی

 

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 11.1.1378 بنا به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده‌واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب 1376- آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می گردند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع، می‌توانند برای فعالیت در ایران در موارد و زمینه‌های زیر بر اساس مقررات این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:
1- ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی.
2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می‌گردد.
3- بررسی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری شرکت خارجی در ایران
4- همکاری با شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کارها در کشورهای ثالث.
5- افزایش صادرات غیرنفتی اسلامی ایران.
6- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری بین طرفین.
7- انجام فعالیت‌هایی که مجوز آن توسط دستگاه‌های دولتی که به‌طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می‌گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره

ماده ۲- شعبه شرکت خارجی،‌ واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل، انجام داده و فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.


ماده ۳- شرکت‌های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند.
1- اساسنامه شرکت،‌ آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت‌شده در مراجع ذی‌ربط.
۲- آخرین گزارش مالی تائید شده شرکت.
3- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی موردنیاز، و نحوه تأمین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.

ماده ۴- نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل برعهده‌گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی، نسبت به فعالیت‌هایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می‌پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.

ماده ۵- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:
۱- تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه.
۲- مدارک شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی، اساسنامه شرکت و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت‌شده، نزد مراجع ذی‌ربط.
۳- ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی، درزمینه امر پیش‌بینی‌شده در قرارداد نمایندگی.
۴- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت‌شده آن نزد مراجع ذی‌ربط.
۵- گزارش فعالیت‌های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.
۶- آخرین گزارش مالی تائید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
۷- معرفی وزارتخانه ذی‌ربط.

ماده ۶- اشخاصی که مجوز فعالیت آن‌ها از سوی مراجع ذی‌ربط لغو می‌شود مکلفند، در مهلت تعیین‌شده توسط اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
تبصره شرکت‌هایی که مجوز فعالیت آن‌ها تمدید نمی‌شود، ۶ ماه مهلت‌دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت‌شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

ماده ۷- شعبه شرکت‌های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می‌پردازند موظفند، هرسال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی‌ربط ارایه نمایند.

ماده ۸- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین‌نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت‌های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده‌واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲اعلام‌نشده است، توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی موردقبول دستگاه ذی‌ربط که شرکای آن افراد حقیقی تائید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می‌گیرد.

ماده ۹- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت‌شده طبق این آیین‌نامه، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

ماده ۱۰- به‌منظور برخورداری شرکت‌های خارجی از مزایای این آیین‌نامه و استمرار فعالیت آن‌ها، شرکت‌های خارجی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، در ایران، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می‌کرده‌اند مکلفند، اطلاعات و مدارک موضوع مواد ۳ و ۵ این آیین‌نامه را به دستگاه‌های ذی‌ربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین‌نامه تطبیق دهند.

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد