ردیف 26 ماده 7 اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران
مصوب هیئت وزیران
230246ت40675 هـ
1387/12/10
متن ضابطه

شماره 230246/ت 40675 ه
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1387/10/4 بنا به پیشنهاد شماره 1/13921 مورخ 1387/5/22 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

 

فصل اول - کلیات و تعاریف

شماره 230246/ت 40675 ه
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1387/10/4 بنا به پیشنهاد شماره 1/13921 مورخ 1387/5/22 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

 

فصل اول - کلیات و تعاریف

ماده 1 - شرکت فنّاوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به‌اختصار «شرکت» نامیده می‌شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات منتقل و اساسنامه آن به شرح زیر اصلاح می‌شود.

 

ماده 2 - هدف از تشکیل شرکت عبارت است از:

1- مدیریت، حمایت و ساماندهی امور مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار، بالا بردن آمادگی الکترونیکی، توسعه اینترنت، توسعه فنّاوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور.

2- مدیریت و نظارت بر یکپارچه‌سازی فعالیت‌های حوزه فنّاوری اطلاعات و کاربردهای الکترونیکی.

3- هدایت بخش فنّاوری اطلاعات کشور به‌عنوان کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه پیشنهاد سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فنّاوری اطلاعات در کشور.

 

ماده 3 - مرکز شرکت در تهران می‌باشد و شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی برای انجام وظایف قانونی خود شعبی در سایر مناطق کشور تأسیس و یا در صورت مقتضی نسبت به انحلال آن‌ها اقدام نماید.

 

ماده 4 - شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به‌صورت شرکت سهامی خاص اداره می‌شود.

همچنین شرکت دارای استقلال مالی، اداری و استخدامی می‌باشد و بر اساس آیین‌نامه‌هایی که در این خصوص در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح می‌رسد اداره می‌شود.

 

ماده 5 - مدت فعالیت شرکت نامحدود است.

 

ماده 6 - سرمایه شرکت مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال می‌باشد که به چهار میلیون (4.000.000) سهم یک‌صد هزار (100.000) ریالی بانام تقسیم می‌گردد و صد درصد (100%) سهام متعلق به دولت است.

تبصره ـ از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، حداکثر به مدت یک سال، تأسیسات، لوازم، تجهیزات، نیروی انسانی و کلیه اموال منقول و غیرمنقول مربوط از شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن به شرکت منتقل می‌شود و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور بنا به درخواست شرکت وفق قوانین و مقررات مربوط، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال را در دفاتر مربوط به نام شرکت اصلاح می‌نماید.

 

فصل دوم - فعالیت و وظایف شرکت

ماده 7 - موضوع فعالیت و وظایف شرکت عبارت است:

1- ارائه پیشنهادهای لازم درزمینهی راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت فنّاوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین‌شده وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات.

2- طراحی، به‌روزرسانی و اصلاح معماری فنّاوری اطلاعات کشور جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

3- ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در کشور به‌منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت.

4- ممیزی و ایجاد هماهنگی بین پروژه‌های ملی فنّاوری اطلاعات.

5- تهیه و پیشنهاد دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها، آیین‌نامه‌های لازم و استانداردهای فنی و تخصصی موردنیاز برای قلمرو فنّاوری اطلاعات جهت تصویب توسط مراجع ذی‌صلاح.

6- عضـویت و حـضور در مجـامع و اتحادیـه‌های تخصـصی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب وظایف شرکت و یا به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات.

7- پیگیری مصوبات هیئت‌وزیران و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات در حوزه فنّاوری اطلاعات.

8- یکپارچه‌سازی سیستم‌های فیلترینگ و نظارت بر اجرای صحیح آن در چارچوب سیاست‌های مربوط.

9- مدیریت، نظارت و ساماندهی خادم‌های نامه‌ای دامنه ملی و آدرس‌های اینترنتی مورداستفاده در کشور.

10- بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فنّاوری، انتقال دانش فنی، حمایت از توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با وظایف شرکت.

11- ایجاد، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از مراکز داده ملی اینترنتی به‌منظور میزبانی و حفظ داده‌های حساس دولتی.

12- جمع‌آوری، اندازه‌گیری، تحلیل و پیشنهاد ارتقاء شاخص‌های توسعه فنّاوری اطلاعات و کاهش شکاف دیجیتالی جهت تصویب توسط مراجع ذی‌صلاح.

13- تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه‌های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فنّاوری اطلاعات در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌الملل.

14- مدیریت، نظارت و ساماندهی مراکز فوریت‌های امنیتی فضای تبادل اطلاعات کشور.

15- کمک به تأمین زیرساخت‌های نرم‌افزاری توسعه کاربردهای الکترونیکی و نرم‌افزارهای متن‌باز.

16- تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها و ضوابط موردنیاز و رتبه‌بندی پیمانکاران، ناظران و مشاوران در قلمرو فنّاوری اطلاعات.

17-تهیه و پیشنهاد ضوابط و دستورالعمل‌های حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی، اسرار کسب‌وکار و مالکیت خصوصی در فضای تبادل اطلاعات به مراجع ذیصلاح و نظارت بر اجرای آن‌ها در چارچوب مقررات مربوطه.

18- رفع اختلاف در حوزه فنّاوری اطلاعات بین طرف‌های دعوی در موارد غیر قضایی.

19- ارائه خدمات مشاوره در حوزه فنّاوری اطلاعات.

20- مبادرت به انجام هرگونه فعالیتی که منطبق باهدف شرکت باشد.

تبصره ـ شرکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دیگر نمی‌باشد.


فصل سوم -ارکان شرکت

ماده 8 - ارکان شرکت عبارت‌اند از:

1- مجمع عمومی.

2-هیئت‌مدیره و مدیرعامل.

3- بازرس (حسابرس).

 

ماده 9 - مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1- وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات (رئیس مجمع عمومی)

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی

3- وزیر بازرگانی

4- وزیر صنایع و معادن

5- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

 

ماده 10 - مجامع عمومی شرکت عبارت‌اند از:

1- مجمع عمومی عادی

2- مجمع عمومی فوق‌العاده

 

ماده 11 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد. یک‌بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات در دستور جلسه مجمع عمومی قرارگرفته است. بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط‌مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قیدشده است.

 

ماده 12 - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور کل اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء و تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با اتفاق آراء اعضاء مجمع عمومی به تصویب می‌رسد. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

 

ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:

1- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی آتی شرکت.

2- رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی و بودجه شرکت.

3- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4- انتخاب یا عزل اعضای هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت.

5- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت‌مدیره با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین پاداش اعضای یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

6- تعیین حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) شرکت.

7- اتخاذ تصمیم در خصوص اصلاح آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب نهائی.

8- اتخاذ تصمیم در خصوص تعرفه‌های خدمات مرتبط با شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

9- اتخاذ تصمیم نسبت به ساختار کلان شرکت، شرح وظایف و تعیین سقف پست‌های شرکتی موردنیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید مراجع ذی‌ربط.

10- اتخاذ تصمیـم نسـبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در مـورد صلـح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ در مواردی که صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی مربوط به اموال عمومی باشد، رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی خواهد بود.

11- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به‌منظور درج آگهی‌های شرکت.

12- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و در دستور جلسه مجمع عمومی قیدشده است.

تبصره ـ گزارش عملکرد سالانه هیئت‌مدیره و صورت‌های مالی شرکت و گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع عمومی قرار گیرد.

13- اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

 

ماده 14 - وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:

1- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قوانین و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.

3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

 

ماده 15 - هیئت‌مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت با اولویت کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آن‌ها برای دوره‌های بعد مجاز است.

اعضای هیئت‌مدیره باید به‌طور تمام‌وقت به خدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدی هرگونه شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آن‌ها ممنوع می‌باشد ولی اشتغال در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد به‌نحوی‌که در اداره شرکت اخلالی پیش نیاید با موافقت رئیس مجمع عمومی شرکت مجاز می‌باشد. هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به ترتیبی که هیئت‌مدیره مشخص می‌نماید، راهبری حوزه‌ای از فعالیت‌های شرکت را عهده‌دار خواهند بود.

اعضای هیئت‌مدیره از بین خود یک نفر را به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر را به‌عنوان نایب‌رئیس انتخاب می‌نمایند که با حکم وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات منصوب می‌شوند. ضمناً رئیس هیئت‌مدیره در حکم معاون وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات خواهد بود.

 

ماده 16 - در صورت فوت، حجر، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، جانشین طبق ماده (15) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.

 

ماده 17 - جلسات هیئت‌مدیره، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات حداقل با سه رأی موافق اتخاذ خواهد شد.

 

ماده 18 - جلسات هیئت‌مدیره در هر موقع بنا به دعوت رئیس هیئت‌مدیره و حداقل ماهی یک‌بار به‌طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت‌مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیئت‌مدیره الزامی نخواهد بود.

تبصره ـ اداره جلسات هیئت‌مدیره با رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب او با نایب‌رئیس هیئت‌مدیره می‌باشد.

 

ماده 19 - هیئت‌مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت‌جلسات هیئت‌مدیره با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضاء خواهد رسید. یک نسخه از مصوبات هیئت‌مدیره حداکثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات فرستاده می‌شود.

 

ماده 20 - هیئت‌مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای اختیارات کامل است. هیئت‌مدیره به‌ویژه دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

1- پیشنهاد خط‌مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی.

2- تأیید برنامه عملیاتی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.

3- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی.

4- تأیید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت و ارائـه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

5- تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت و مفاد این اساسنامه.

6- بررسی و تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7- انجام تمهیدات لازم جهت حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت‌های شرکت.

8- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

9- بررسی ساختار کلان شرکت و سقف پست‌های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروی انسانی و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

10- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات.

11- بررسی و پیشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

12- انتخاب، تعیین حقوق و مزایا و عزل مدیرعامل.

13- بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی لازم برای اداره شرکت.

14- تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ هیئت‌مدیره به مسئولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

 

ماده 21 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت می‌باشد که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت‌مدیره یا خارج از آن توسط هیئت‌مدیره انتخاب و با حکم وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات منصوب می‌شود. مدیرعامل می‌تواند با تصویب سه‌چهارم ( 3/4) آراء حاضر در مجمع عمومی هم‌زمان رئیس هیئت‌مدیره شرکت نیز باشد.

 

ماده 22 - مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

 

ماده 23 - مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می‌تواند با رعایت مفاد بند (10) ماده (13) این اساسنامه نسبت به صلح و سازش در دعاوی و ارجاع موارد به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی اقدام نماید.

  

ماده 24 - کلیه چک‌ها، اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت‌مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. ضمناً کلیه چک‌ها علاوه بر امضای یادشده به امضای ذی‌حساب و یا نماینده مجاز وی خواهد رسید.

 

ماده 25 - شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب‌نشده باشد به وظایف خود ادامه خواهد داد.
اهم وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر است:

1- تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه و آیین‌نامه‌های اختصاصی و بودجه مصوب.

2-رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش نتایج رسیدگی‌های انجام‌شده به مجمع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت.

3- پیشنهاد نظرات مفید به هیئت‌مدیره شرکت.

4- سایر وظایف پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات مربوط.

تبصره 1 ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به‌عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372 ـ انتخاب کرده باشد، می‌تواند بازرس علی‌البدل را نیز بر اساس قانون یادشده انتخاب کند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.

 

فصل چهارم - امور مالی

ماده 26 - سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه تا پایان اسفندماه همان سال است.

 

ماده 27 - صورت‌های مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

 

ماده 28 - شرکت مکلف است هرسال معادل ده درصد (10%) سود ویژه خود را به‌منظور افزایش بنیه مالی به‌عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی‌که اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت‌شده شرکت شود.

 

ماده 29 - شرکت مکلف است هرسال معادل بیست درصد (20%) سود ویژه خود را به‌عنوان اندوخته احتیاطی منظور و پس‌ازآنکه میزان اندوخته به یک‌دهم ( 1/10) سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.

 

ماده 30 - شرکت مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به افتتاح حساب‌جاری به ارزهای خارجی در یکی از بانک‌های دولتی اقدام و تمام درآمد ارزی شرکت حاصل از تصفیه‌حساب‌های ارزی را به‌حساب یادشده واریز نماید.

 

ماده 31 - تصویب صورت‌های مالی شرکت از طرف مجمع عمومی به‌منزله مفاصا حساب هیئت‌مدیره در همان دوره تلقی می‌شود.

 

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده 32 - هیئت‌مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت مکلف و مسئول حفظ اسرار و کلیه سرمایه‌های اطلاعاتی در اختیار شرکت می‌باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

 

ماده 33 - شرکت مجاز است با موافقت وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و رعایت قوانین و مقررات مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرایط کشورهای دیگری که روابط سیاسی حسنه با دولت جمهوری اسلامی ایران دارند برای مدت معین استفاده نموده و اقدامات لازم برای تربیت جانشین آن‌ها در اسرع وقت به عمل آورد.

این اساسنـامه به‌موجب نامه شمـاره 87/30/30261 مورخ 1387/11/10 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور ـ پرویز داودی

 


موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد