شورای اقتصاد درمورد نحوه طرح موضوعات استفاده از تسهیلات مالی خارجی فایناس
مصوب شورای اقتصاد
1195326
1396/03/09
متن ضابطه


شورای اقتصاد در مورد نحوه طرح موضوعات استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مصوب 1396/03/01


شماره ابلاغ: 1195326

تاریخ ابلاغ: 1396/03/09


شورای اقتصاد در جلسه مورخ 3/1 /1396، درخواست اعضاي كميسيون تخصصي شورای اقتصاد در خصوص نحوه طرح موضوعات استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاينانس) در شورای اقتصاد را موردبررسی قرار داد و مقرر كرد:

الف) به استناد تبصره (3) قانون بودجه سال 1396 كل كشور طبق روال معمول، ضمن رعايت مفاد دستورالعمل شماره 145018 مورخ 1394/7/5 شورای اقتصاد از سوي دستگاه‌هاي اجرايي، دبيرخانه شورای اقتصاد طرح‌های بخش دولتي را پس از دريافت درخواست از سوي بالاترين مقام دستگاه اجرايي و بررسي درخواست‌های مربوطه توسط دفاتر ذی‌ربط و دفاتر بخشي سازمان برنامه‌وبودجه كشور، در دستور كار شورای اقتصاد قرار دهد و بقيه كارهاي مربوط به اخذ تسهیلات در صورت تصويب در شورای اقتصاد توسط دستگاه اجرايي و ساير مراجع ذی‌ربط صورت پذيرد.

ب) طرح‌های بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي به استناد تبصره (3) قانون بودجه سال 1396 كل كشور براي استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاينانس) نیاز به طرح و تصويب در شورای اقتصاد ندارند.

دبيرخانه شورای اقتصاد بر اساس تصميمات فوق، اقدامات لازم را به عمل آورد.


محمدباقر نوبخت

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد