ابلاغ نسخه اصلاح شده دستورالعمل افتتاح حساب ریالی برای اشخاص خارجی به شبکه بانکی کشور
مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی
96/180953
1396/06/11
متن ضابطه

شماره: 96/180953

تاریخ:1396/06/11

 

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال می‌شود.

 

با سلام؛

احتراماً، همان‌گونه که مستحضرند «دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی» پس از تصویب در یک هزار و دویست‌و‌بیست‌وهفتمین جلسه مورخ 1395/10/14 شورای پول‌واعتبار، طی بخشنامه شماره 95/376297 مورخ 1395/11/24 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور، برخی سوالات و ابهامات در خصوص سقف مجاز گردش مالی سالیانه اشخاص خارجی غیرمقیم موضوع ماده (9) دستورالعمل مطرح گردید. لذا مراتب مجدداً در یک هزار و دویست‌وسی‌وپنجمین جلسه مورخ 1396/5/31 طرح و مقرر شد تبصره‌ای به شرح ذیل به‌عنوان تبصره 2 به ماده 9 دستورالعمل الحاق گردد:

تبصره 2- گردش مالی سالیانه، مجموع مبالغ بستانکار تمامی حساب‌های اشخاص موضوع این ماده در یک موسسه اعتباری، پس از کسر مانده بستانکار منتقل‌شده از سال قبل می‌باشد.

همچنین مبلغ مندرج در ماده 9 دستورالعمل از یک‌هزار‌میلیون‌ریال به مبلغ پنج‌هزار‌میلیون‌ریال تغییر یافت.

در خاتمه ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل اصلاح‌شده، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به‌تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک / موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ‌شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./3415169

 

اداره مطالعات و مقررات بانکی

حمیدرضا غنی‌آبادی محمد خدایاری

 

   

بسمه‌تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

«دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی»

شورای پول و اعتبار بنا بر پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند 8 از ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 ، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی، که ازاین‌پس به‌اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می‌روند:

1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

1-2- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی که به‌موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس‌شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛

1-3-حساب سپرده: حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری ریالی، حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی و حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ریالی؛

1-4- اشخاص حقیقی خارجی مقیم: مشتمل بر الف- اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت) هستند. ب- اشخاص حقیقی خارجی که دارای یکی از مدارک؛ دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت‌دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور می‌باشند.

1-5-اشخاص حقوقی خارجی مقیم: اشخاص حقوقی خارجی هستند ک شعب یا نمایندگی یا نظیر آن، ثبت‌شده در ایران دارند.

1-6- اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم: مشتمل بر الف- اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید با تاریخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه و درج‌شده در گذرنامه؛ ب- اشخاص حقیقی خارجی دارای گذرنامه معتبر با تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران و دارای مهر ورود به کشور که مدت اعتبار آن از زمان ورود به کشور تاکنون منقضی نشده باشد. پ- اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید تمدیدشده توسط نیروی انتظامی و درج‌شده در گذرنامه.

1-7- اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم: اشخاص حقوقی خارجی هستند که در ایران شعب یا نمایندگی ثبت‌شده ندارند.

1-8- اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت): اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت) صادره توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)، با مشخصات و ویژگی‌هایی که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌گردد.

ماده 2- افتتاح حساب سپرده برای آن دست از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت) هستند، مجاز می‌باشد.

ماده 3- افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، مجاز است.

ماده 4- افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم، مجاز می‌باشد.

ماده 5- مؤسس اعتباری می‌تواند برای آن دست از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای یکی از مدارک؛ دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت‌دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور می‌باشند، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون دست چک، حساب سپرده قرض الحسن پس‌انداز و حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار افتتاح نماید.

ماده 6- مؤسس اعتباری می‌تواند برای اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم، منوط به حضور متقاضی در مؤسس اعتباری و ارائه گذرنامه معتبر، حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار افتتاح نماید.

ماده 7- افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم کمتر از 18 سال تمام شمسی ممنوع است. در مورد اشخاص حقیقی خارجی مقیم کمتر از 18 سال تمام شمسی، افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار توسط پدر و یا جد پدری آن‌ها مجاز می‌باشد.

ماده 8- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم مجاز است.

تبصره- در خصوص اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم، ارایه مدارکی مشعر بر تشکیل، ثبت و اساسنامه شخص مذکور که به تأیید نمایندگی ایران در کشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیک‌ترین نمایندگی ایران به کشور متبوع آن شخص رسیده باشد، الزامی است. افتتاح حساب‌های مذکور مستلزم حضور مدیران صاحب امضای مجاز آن‌ها در مؤسسه اعتباری می‌باشد.

ماده 9- در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی غیرمقیم افتتاح حساب، تا مبلغ گردش سالانه یک هزار میلیون ریال با دریافت اطلاعات هویتی و رعایت قوانین و مقررات با پول‌شویی بلامانع است.

تبصره 1- مبلغ مزبور هر 3 سال یک‌بار بر اساس تغییر شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی متناسباً توسط بانک مرکزی تغییر می‌یابد.

تبصره 2- گردش مالی سالیانه، مجموع مبالغ بستانکار تمامی حساب‌های اشخاص موضوع این ماده در یک موسسه اعتباری، پس از کسر مانده بستانکار منتقل‌شده از سال قبل می‌باشد.

ماده 10- انتقال سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان شخص حقیقی خارجی امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره- موسسه اعتباری مکلف است در زمان انتقال سپرده، الزامات مندرج در این دستورالعمل را نسبت به انتقال گیرنده نیز اعمال و رعایت نماید.

 

ماده 11 - افتتاح حساب سپرده برای سفارت‌خانه‌ها منوط به تأیید وزارت امور خارجه می‌باشد.

ماده 12 - مؤسس اعتباری مکلف است در خصوص آن دست از اشخاص حقیقی خارجی که اقامت آن‌ها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان می‌باشد، صرفاً در همان حوزه، نسبت به افتتاح حساب سپرده اقدام نماید.

ماده 13 - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اشخاص خارجی در سررسید مربوط تمدید خواهد شد مگر آن‌که افتتاح کننده درخواست دیگری داشت باشد.

ماده 14 - در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی غیرمقیم، اخذ گواهی معتبر خرید ارز صادره توسط مؤسس اعتباری قابل‌ردیابی در سامانه پورتال ارزی و یا سند صادره مشابه توسط صرافی‌های مجاز قابل‌ردیابی در سامانه سنا از متقاضی الزامی است.

ماده 15 - در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی، رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی الزامی است.

ماده 16 - مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع مقررات حاکم بر افتتاح حساب سپرده برای اشخاص ایرانی است.

ماده 17 - از زمان لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، تمامی ضوابط مغایر با آن، منسوخ اعلام می‌گردد.

این دستورالعمل در 17 ماده و 3 تبصره در یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ 1395/10/14 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در یک هزار و دویست‌وسی‌وپنجمین جلسه مورخ 1396/5/31 آن شورا با تغییر مبلغ مندرج در ماده 9 و الحاق یک تبصره به آن اصلاح شد.

 

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد