ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک
وزارت نیرو - مصوبه وزیر - شماره: 95/14273/30/100
14273
1395/02/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
نام/تاریخ
دیدگاه