ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
سازمان برنامه و بودجه کشور
96/1433827
1396/07/15
متن ضابطه

بخشنامه به دستگاه‌های اجرايي و پیمانکاران

شماره: 96/1433827 تاریخ: 1396/07/15

موضوع: ظرفیت پیمانکاران سرمايه‌گذار و صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي
به استناد تبصره ماده 20 آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (شماره 48013 / ت 23251 ه مورخ 1381/12/11 هیئت‌وزیران)، به‌منظور فراهم آوردن زمینه رشد و ارتقاء صنعت ساخت در کشور و تشویق پیمانکاران به اجرای پروژه‌های عمرانی که به‌صورت سرمایه‌گذاری واگذار می‌شود و همچنین به‌منظور ترغیب صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی در خارج از کشور، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کارهای انجام‌شده توسط پیمانکاران به شرح ذیل به‌عنوان ظرفیت کاری آن‌ها (اعم از تعداد و مبلغ کار مجاز) محاسبه نشده و صرفاً برای محاسبه امتیاز تخصص و تجربه کاری منظور خواهد شد:
1) پروژه‌های عمرانی که به‌صورت سرمایه‌گذاری توسط شرکت پیمانکار انجام می‌شود.
2) پروژه‌های برون‌مرزی که توسط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی انجام می‌شود.


محمدباقر نوبخت

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد