صدور ضمانت نامه از محل حساب ذخیره ارزی
مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی
مب/450
1382/03/18
متن ضابطه

شماره: مب/450

تاریخ: 1382/3/18


بسمه‌تعالی


جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانک‌ها و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.


شورای محترم پول‌واعتبار در نه‌صد و نود و هشتمین جلسه مورخ 1382/3/10 موارد زیر را در خصوص صدور ضمانت‌نامه از محل حساب ذخیره ارزی مورد تصویب قرارداد:

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اجرای آئین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و اعطای تسهیلات به شرکت‌ها ایرانی برنده مناقصه مصوب هیئت‌امنا حساب ارزی تا سقف مبلغ تعیین‌شده توسط هیئت مذکور و تعهد شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور از رعایت ضوابط مربوط به سقف، وثیقه و نرخ کارمزد مندرج در آئین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهر نویسی از طرف بانک‌ها معاف باشند و در این‌گونه موارد نرخ کارمزد اشاره‌شده در آئین‌نامه مصوب هیئت‌امنا را ملاک عمل قرار دهند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبات لازم را برای اجرای این مصوبه و کنترل سقف مقرر انجام خواهد داد.

دستورالعمل اجرای مصوبه فوق‌الذکر متعاقباً توسط اداره سیاست‌‌ها و مقررات ارزی این بانک تدوین و ابلاغ خواهد شد./م


 

مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

اداره مطالعات و مقررات بانکی

بهرام فیض زرین قلم - حمید تهرانفر

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد