مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت ریالی و صکوک اسلامی با تضمین شرکت مربوط به طرح های شرکت های تابعه وزارت نیرو در حوزه امور برق
مصوب شورای اقتصاد
1387014
1396/06/19
متن ضابطه

شماره ابلاغ: 1387014

تاریخ ابلاغ: 1396/06/19

مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت ريالي و صكوك اسلامي با تضمين شركت مربوط به طرح‌های شرکت‌های تابعه وزارت نيرو در حوزه امور برق مصوب 1396/06/13

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1396/06/13 درخواست شماره 96/22607/20/100 مورخ 1396/4/14 وزارت نیرو در خصوص صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت ریالی تضمین شرکت، مربوط به طرح‌های شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در حوزه امور برق جمعاً حداکثر به مبلغ پانزده هزار میلیارد (15،000،000،000،000) ريال، به استناد قانون بودجه سال 1396 کل کشور و ماده (2) تصویب‌نامه شماره 30005/ت 54296 هـ مورخ 1396/3/16 هیئت‌وزیران را موردبررسی قرارداد و پس از بحث و بررسی فهرست طرح‌های متقاضی انتشار اوراق یادشده با رعایت موارد زیر و به شرح جدول ذیل را مورد تصویب قرار داد.

- نرخ سود اوراق مذکور با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد.

- سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است در تنظیم بودجه سالانه شرکت‌های مربوط، بازپرداخت تعهدات مصوب این طرح‌ها را مقدم بر سایر پرداخت‌ها لحاظ نماید. به‌نحوی‌که به‌طور کامل ایفا شود.موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد