قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مصوب مجلس شورای اسلامی
-
1395/02/20
متن ضابطه

قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت


ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

 

ماده 241- با شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکت‌‌های سهامی عام از سه‌در صد (%3) و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد (%6) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. درهرحال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌ساله حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیئت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره 1- شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیئت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 می‌باشند.

تبصره 2- هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی هم‌زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/2/29 به تائید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

 

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد