اصلاحیه آیین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی Back to Back و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی
-
88/202680
1388/09/28
متن ضابطه

شماره: 88/202680

تاریخ: 1388/09/28

پیوست: ندارد

 

بسمه‌تعالی

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال می‌گردد.

 

با سلام؛

احتراماً، پیرو بخش‌نامه شماره مب/2098 مورخ 25/12/1382 بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند با عنایت به ارائه درخواست‌های متعدد از سوی مشتریان به شبکه بانکی کشور مبنی برگشایش اعتبارات اسنادی اتکایی (Back to Back) به اتکای اعتبارات مفتوحه از طریق بانک‌های ایرانی و با توجه به اینکه شرط "بانک / موسسه خارجی" مندرج در بند الف -1 آئین‌نامه منضم به بخش‌نامه یادشده مستند بر آئین‌نامه اجرایی اعتبارات اسنادی اتکایی مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی می‌باشد، لذا این بانک طی نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح عبارت "بانک / موسسه خارجی" به "بانک/ موسسه خارجی و داخلی" را مطرح نمود که جناب آقای دکتر حسینی مقام محترم وزارت موصوف با پیشنهاد مطروحه مخالفتی ننمودند.

لذا بدین‌وسیله بند الف -1 آئین‌نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی (Back to Back) و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی منضم به بخش‌نامه مب/2098 مورخ 25/12/1382به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

1-بانک عامل اعتبار اسنادی اولیه غیرقابل‌برگشت از سوی بانک / موسسه خارجی و داخلی به نفع صادرکننده ایرانی را دریافت و ابلاغ نموده باشد.

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا مراتب به نحو مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک ابلاغ گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. /359735/ف

 

اداره مطالعات و مقررات بانکی

مهناز بهرامی   لیدا رنجبر مطلق

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد