اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
-
40559ت54220هـ
1396/04/11
متن ضابطه

اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران

 


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

 

هیات وزیران در جلسه 1396/2/13 به پیشنهاد شماره 100/55 مورخ 1396/1/26 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) ماده (72) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)- مصوب 1395- تصویب کرد:

 

اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 102828/ت 47644 هـ مورخ 1391/5/22 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در کلیه موارد، عبارت «هیات امنا» به عبارت «مجمع عمومی» اصلاح می‌شود.

2- دربند (الف) ماده (7)، عبارت «بند (د) ماده (38) قانون» به عبارت «بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)» اصلاح می‌شود.

3- ماده (9) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده 9- مجمع عمومی مرکب از اعضای زیر است:

الف- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس مجمع)

ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی

ج- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

د- رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هـ- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

4- ماده (11) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده 11- اعضای هیئت‌مدیره متشکل از سه تا پنج نفر می‌باشد که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان‌و‌آموزش پزشکی پس از تائید مجمع ابلاغ رئیس مجمع عمومی منصوب خواهند شد.

5- ماده (13) به شرح زیر اصلح می‌شود:

 

ماده 13- مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی سازمان است که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب مجمع عمومی حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌شود.

این اصلاحیه به‌موجب نامه شماره 96/102/1597 مورخ 1396/4/3 شورای نگهبان به تائید شورای یادشده رسیده است.

 

معاون اول رئیس‌جمهور اسحاق جهانگیری

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد