آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
مصوب هیات وزیران
95593ت52466هـ
1394/07/22
متن ضابطه

آیین‌نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

 

شماره: ۹۵۵۹۳/ت ۵۲۴۶۶ هـ                                                            تاریخ: 1394/۷/22

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

 

هیأت وزیران در جلسه 1394/۷/5 به پیشنهاد شماره ۱۴۶۰۳۴ مورخ 1394/۷/5 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

 

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه منظور از دستورالعمل، دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ مورخ ۱394/۷/1۴ شورای اقتصاد است و سایر اصطلاحات این آیین‌نامه در همان تعاریف ذکرشده در دستورالعمل به کار می‌روند.

 

ماده ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف‌اند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، فهرست پروژه‌های قابل‌واگذاری را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نمایند و سازمان نیز ظرف ده روز فهرست پروژه‌های یادشده را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود و حسب ضرورت سایر رسانه‌های ارتباط‌جمعی اعلام نماید.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها نسبت به انتشار فهرست پروژه‌هایی که منابع آن‌ها از اعتبارات استانی تأمین می‌شوند، اقدام نمایند.

 

ماده ۳ ـ متقاضیان خرید یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اعلام‌شده، تقاضای خود را به دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای مشارکت ارسال کنند.

 

ماده ۴ ـ دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه پس از وصول تقاضای سرمایه‌گذار، نسبت به بررسی و احراز صلاحیت متقاضی و تهیه گزارش توجیهی فنی، مالی و اقتصادی اقدام و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. در مورد پروژه‌هایی که بیش از یک متقاضی دارند، دستگاه اجرایی حسب شرایط ماده (۴) دستورالعمل، نسبت به انتخاب سرمایه‌گذار اقدام نماید.

 

ماده ۵ ـ استانداران مکلف‌اند تمامی امکانات خود و دستگاه‌های اجرایی استان را برای جلب سرمایه‌گذاران به‌منظور واگذاری طرح‌های استانی و ملی استان بکار گیرند.

 

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد