مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیات های مرکزی واجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
این مصوبه در جلسات 5 و 6 و 34 مورخ 1387/02/02 و 1387/02/09 و 1388/03/04 هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، به تصویب رسید و از زمان ابلاغ، لازم الاجراء است.
***
1387/02/02
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد