یار مهربان


جستجوکتاب قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری

دکتر جواد حداد - مهندس حمید حسین زاده
نمایش

صنعت گزارشگری اعتباری (زیربنای تامین مالی فراگیر)

محمد جلیلی - موسی احمدی
نمایش

مشارکت عمومی-خصوصی

موسی احمدی - سیدمحسن موسوی
نمایش

مدیریت مشارکت عمومی خصوصی با تمرکز بر تامین مالی انها

فریدون رهنمای رودپشتی - فرشاد هیبتی - موسی احمدی
نمایش

مدیریت قرارداد

علیرضا میلانی زاده - لیلا دادگری
نمایش

قراردادهای طرح و ساخت E.P.C

علیرضا میلانی زاده - لیلا دادگری
نمایش

شرایط عمومی و خصوصی پیمان (بایدها، نبایدها و چراها)

علیرضا میلانی زاده
نمایش

استانداردها و چک لیست های نقشه های ساختمانی

علیرضا میلانی زاده
نمایش

اصول تنظیم قرارداد

علیرضا میلانی زاده
نمایش

مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در نظام پیمانکاری

امید امیری
نمایش

کتاب زرد ساختمان: قراردادهای صنعتی

علیرضا پوراسد
نمایش

کتاب زرد ساختمان: قرادادهای عمرانی

علیرضا پوراسد
نمایش

کتاب زرد ساختمان: قراردادها و قوانین ساخت و ساز

علیرضا پوراسد
نمایش

کتاب زرد ساختمان:مناقصات

علیرضا پوراسد
نمایش

کتاب زرد ساختمان: قرادادهای ساختمانی و تأسیساتی 1

علیرضا پوراسد
نمایش

کتاب زرد ساختمان: قراردادهای ساختمانی و تأسیساتی 2

علیرضا پوراسد
نمایش1 / 1