راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی
وزارت نیرو، دفتر استانداردها و طرح های آب و آبفا؛ معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی، امور نظام فنی و اجرایی کشور - این راهنما در شرکت مهندسین مشاور بندآب تهیه و توسط کمیته تخصصی سد و تونل های انتقال طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور بررسی و تأیید
429
-
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد