تمدید بخشنامه شماره ۱۲۳۵ در خصوص ارائه خدمات عمومی و ضروری دولت در عین کاهش تردد و تجمع کارکنان در محیط اداری تا بیستم فروردین ماه سال ۱۳۹۹
4908
1399/01/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد