دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
تهیه کننده: وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه معاونت امور فنی دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه این بخشنامه از نوع گروه دوم ابلاغ میگردد. تاریخ اجرای ا
164
-
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد